საიტი გათვლილია იმ მომხმარებლებზე, რომელთაც სურთ აიმაღლონ ცნობიერება მართლმადიდებლური სარწმუნოების საკითხებში.